Trip to Poland 2004
Mariacki Church in Katowice, Poland
Friday 20 August 2004
Mariacki Church
Search my website