Trip to Poland 2004
Walking Along Szeroka Street in Torun
Wednesday 25 August 2004
Szeroka Street Szeroka Street
ulica Mostowa Szeroka Street
Szeroka Street Szeroka Street
ulica podmurna
Search my website